Pobierz Zdalną Pomoc

Instalacji i konfiguracji serwerów opartych na systemie operacyjnym Windows Server

Zastanawiasz się nad zakupem pierwszego serwera, trafiłeś na właściwą stronę.

Specjalizujemy się w instalacjach rozwiązań serwerowych opratych o Microsoft Windows Server.

MSBS

Jako jedyni w regionie partnerzy Microsoft z kompetencją Small Business Specialist gwarantujemy najwyższy poziom usług związanych z doborem odpowiedniej wersji serwera, oraz instalacji, konfiguracji i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem całej infrastruktury opartej o zainstalowany server.

Proste technologie serwerowe i tworzenia kopii zapasowych komputerów w celu ochrony danych i zapewnienia profesjonalnego wizerunku

System Windows Small Business Server Standard łączy wiele technologii serwerowych w ramach jednej licencji firmy Microsoft, ułatwiając stworzenie kompleksowej sieci po przystępnej cenie. Produkt ten jest dostępny w dwóch wersjach i obejmuje:

 • pojedynczą konsolę administracyjną do wyświetlania zadań informatycznych i zarządzania nimi;
 • technologię tworzenia udostępnionych zasobów i sprzętu, na przykład dostępu do Internetu, drukarek i faksów;
 • zaawansowane funkcje poczty e-mail i kalendarzy;
 • aktualizacje i zabezpieczenie sieciowe;
 • wszechstronne funkcje do zarządzania danymi i analizy.
Szybkie i łatwe wykonywanie zadań umożliwiają następujące funkcje:
 • zabezpieczenie danych dzięki dołączonej rocznej subskrypcji próbnej na program Microsoft Forefront Security for Exchange Server Small Business Edition i usługę Windows Live OneCare for Server;
 • uproszczenie konfiguracji i zarządzania profesjonalnymi witrynami sieci Web oraz prywatnymi obszarami roboczymi online w celu uzyskania dynamicznego wizerunku w Internecie;
 • zapewnienie płynnego działania systemu dzięki automatycznym aktualizacjom;
 • użycie znacznie uproszczonych funkcji wdrażania i konfiguracji w celu szybkiego przywrócenia działalności;
 • dodawanie użytkowników, serwerów i aplikacji zgodnie z potrzebami;
 • bezproblemowe korzystanie z rozwiązań przenośnych poprzez łączenie się z klientami, sprzedawcami i dostawcami z dowolnego komputera z połączeniem z Internetem lub telefonu Smartphone z systemem Windows Mobile;
 • udostępnianie dokumentów wewnętrznych, koordynacja kalendarzy i udział w dyskusjach z dowolnego miejsca dzięki usługom SharePoint;
 • ochrona poczty e-mail przed wirusami, robakami i spamem przy użyciu wielu mechanizmów antywirusowych;
 • tworzenie i utrzymanie profesjonalnej obecności w sieci Web bez problemów;
 • użycie udoskonalonej konsoli administracyjnej do monitorowania serwerów i komputerów w celu szybkiego rozwiązywania problemów i zarządzania siecią;
 • użycie codziennych lub cotygodniowych raportów w celu uzyskiwania aktualnych informacji na temat stanu i bezpieczeństwa sieci;
 • wykorzystanie centralnego repozytorium w celu składowania i udostępniania informacji z możliwością prostego pobierania i udostępniania.

 


Serwery Windows występuja w różnych wersjach i zależności od potrzeb mogą pełnić różne role.

 

Technologie WINDOWS SERWER

 

 ü  Usługa Active Directory i domena systemu Windows Server

Centralne zarządzanie zasobami, udziałami i uprawnieniami sieciowymi

Reguły ograniczeń dotyczących oprogramowania.

Automatyczna synchronizacja dokumentów między serwerem a komputerami klienckimi

ü  Exchange Server

 „Centrum dowodzenia” informacją w firmie. Dzięki Exchange możemy m.in. wysyłać i odbierać wiadomości elektroniczne, planować spotkania i współdzielić informacje o własnym kalendarzu lub innego użytkownika, przydzielać zadania i rozliczać ich wykonanie, prowadzić wspólne bazy adresowe, dyskusje i udostępniać dokumenty do wglądu lub edycji. Posiada mechanizm monitorujący i blokujący niechciane wiadomości pocztowe. Z jego możliwości można korzystać za pomocą telefonów komórkowych i urządzeń PDA

ü  Internet Security and Acceleration Server

ISA Server jest zaawansowaną zaporą filtrującą ruch do warstwy aplikacji włącznie. Razem z zaporą zintegrowany jest moduł obsługujący wirtualne sieci prywatne (VPN) i buforowanie Web. Takie rozwiązanie umożliwia klientom zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności sieci, a tym samym uzyskanie maksymalnych korzyści z poczynionych inwestycji.

ISA Server 2004 zapewnia łatwość obsługi, zaawansowaną ochronę oraz szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich typów sieci. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku ochrony sieci, w których działają aplikacje firmy Microsoft, takie jak Microsoft Outlook Web Access (OWA), Microsoft Internet Information Server, Office SharePoint Portal Server, Routing and Remote Access Server, usługa katalogowa Active Directory i inne.

ü  Hyper-V

Hyper-V jest rolą Windows Serwer, która pozwala na wirtualizację infrastruktury informatycznej, a co za tym idzie, na znaczne zredukowanie kosztów sprzętu oraz utrzymania go w ruchu

ü  SQL Server

Wydajna i kompleksowa platforma do zarządzania danymi. SQL Server udostępnia rozbudowane funkcje analizy i eksploracji danych, zintegrowane z popularnymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Office.

ü  Network Access Protection

NAP to nowy zestaw komponentów systemu operacyjnego, tworzących platformę weryfikowania kondycji komputerów, które próbują uzyskać dostęp do sieci prywatnych lub komunikować się przez takie sieci. NAP udostępnia narzędzia służące do kontrolowania zgodności klientów sieciowych z wymogami bezpieczeństwa, obowiązującymi w danej sieci oraz narzędzia umożliwiające ograniczanie dostępu komputerów niespełniających tych wymogów do czasu, aż zostaną one spełnione.

ü  Foldery offline

Pozwalają użytkownikom komputerów przenośnych na kontynuowanie pracy nad dokumentami nawet poza siecią firmy lub mimo utraty połączenia z siecią

ü  Volume Shadow Copy - Tworzenie kopii zapasowych w tle

Funkcja ta umożliwia użytkownikom odtwarzanie poprzednich wersji dokumentów bez przerywania pracy. Po ustaleniu harmonogramu tworzenia kopii w tle użytkownik może przywracać poprzednie wersje plików i folderów utworzonych w określonym czasie.

ü  Usługi Windows SharePoint

System zawiera wstępnie skonfigurowaną, wewnętrzną witrynę WWW opartą na usługach Windows SharePoint Witryna ta umożliwia pracownikom wspólną pracę nad dokumentami firmowymi, łatwe uzgadnianie treści dokumentów przez kilka osób, stworzenie i zarządzanie archiwum dokumentów firmowych oraz ich kolejnych wersji, dodawanie komentarzy oraz adnotacji do poszczególnych dokumentów, tworzenie wielu typów ankiet oraz analizę ich wyników

ü  Usługa Microsoft Shared Fax

Usługi udostępnionego faksu umożliwiające wysyłanie faksów z komputera i ich odbieranie za pomocą wiadomości e-mail, drukarki biurowej lub witryny intranetowej programu Windows SharePoint

ü  Remote Web Workplace

Miejsce, za pomocą którego użytkownicy mogą korzystać z funkcji zdalnego dostępu. Remote Web Workplace zapewnia upoważnionym użytkownikom możliwość korzystania z niżej wymienionych funkcji Windows Small Business Server – z każdego miejsca, przy pomocy komputera posiadającego łącze internetowe

§  Outlook Web Access. Użytkownicy mają – za pośrednictwem Internetu - dostęp do internetowej wersji Microsoft Office Outlook 2003.

§  Windows SharePoint Services. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu wejść na wewnętrzną witrynę WWW swojej firmy.

§  Zdalny Pulpit. Za pośrednictwem Internetu użytkownicy mogą korzystać z pulpitu komputera, którego na co dzień używają w pracy.

ü  Windows Server Update Services

Usługa automatycznego zarządzania aktualizacjami wszystkich systemów operacyjnych i aplikacji biurowych Microsoft

 

 

 

Nie wiesz co wybrać ? Zapytaj specjalistę !