Pobierz Zdalną Pomoc

Fiskalizacja usług prawniczych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 maja 2011 roku obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy stosowaniu kas rejestrujących będą objęci miedzy innymi podatnicy świadczący usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P

Zatem prawnicy i radcy prawni muszą zaopatrzyć się w urządzenia fiskalne: kasy lub drukarki fiskalne i oprogramowanie umożliwiające rejestrację świadczonych usług na urzadzeniu fiskalnym. Państwo umożliwia otrzymanie zwrotu 90% kosztów poniesionych w związku z zakupem kasy. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 

Zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930) obowiązek ten, co do zasady, powstaje jeżeli podatnik przekroczył w poprzednim roku podatkowym obroty na rzecz w/w podmiotów w wysokości 40 000 zł. 

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym obowiązek ten powstaje z dniem przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 000 zł. Obowiązek ten również dotyczy podatników, bez względu na wysokość osiąganego obrotu, jeżeli prowadzą działalność w zakresie wymienionym w § 4 w/w rozporządzeń.

Przygotowaliśmy kompleksową ofertę obejmujące oprogramowanie, oraz do wyboru kasę fiskalną lub drukarke fiskalną Posnet.

Program ułatwiający fiskalizację usług prawniczych 

Program WF-Fakturka został przez Asseco WAPRO zaprojektowany specjalnie dla małych firm świadczących usługi, w których nie jest konieczne prowadzenie gospodarki magazynowej. Ilość funkcji programu została świadomie ograniczona została do niezbędnego minimum, dzięki czemu program jest przejrzysty i prosty w obsłudze. Instalacja programu odbywa się automatycznie, a przyswojenie jego funkcji jest szybkie i naturalne, dzięki czemu program nie powinien sprawić kłopotu nawet użytkownikom nie mającym wcześniej do czynienia z komputerem, a w szczególności zagadnieniami fakturowania komputerowego i fiskalizacji.

Możliwość instalacji i uruchamianie programu WF-Fakturka z nośników pamięci flash (pamięci USB, kart SD itp)  ułatwia przenoszenie danych i umożliwia wykorzystywanie aplikacji na wielu komputerach, we wszystkich miejscach świadczenia usług.

Fakturka na USB

Faktury do paragonów fiskalnych

Zgodnie z art. 106 ust. 4 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik powinien wydać fakturę we wszystkich przypadkach, gdy nabywca usługi zażąda jej wystawienia. 

W takich przypadkach przepisy § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz.1337, z późn. zm.) stanowią, że wystawiony na kasie paragon dołącza się do kopii faktury, którą podatnik ma obowiązek przechowywać przez okres wymieniony w art. 112 ww. ustawy.

Faktury w programie WF-Fakturka

Program WF-Fakturka pozwala na łatwe wystawianie faktur do paragonów fiskalnych oraz umożliwia wystawianie faktur korygujących. Prosta obsługa, możliwość wykorzystana kartoteki towarów i usług oraz kartoteki klientów ułatwiają sprawną i bezbłędną pracę z programem nawet niedoświadczonym użytkownikom.

 

Kasa fiskalna Posnet Mobile HS EJ - najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku

Kasa fiskalna wyposażona jest w moduł kopii elektronicznej paragonu. Oznacza to, że drukowane są tylko oryginały paragonów (dla klienta), a kopie paragonów zapisuja się w formie elektronicznej na standardowej karcie SD. Takie rozwiązanie to duża oszczędność dla Twojej firmy na kosztach.

Kasy Mobile są urządzeniami wielowalutowymi z możliwością zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (przygotowane na eurofiskalizację). Zmiany waluty ewidencyjnej można dokonać wielokrotnie, po wykonaniu ropoartu dobowego.

kasa_monile

Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ - najmniejsza i najlżejsza drukarka fiskalna na rynku

Posnet Temo to najmniejsza i najlżejsza drukarka fiskalna na rynku, która bez trudu zmieści się w Twojej podręcznej torbie, a nawet kieszeni! Tak małe gabaryty czynią z niej doskonałe urządzenie do pracy mobilnej (np. wykonywanej u klienta). Drukarka także posiada modul kopi elektronicznej oraz jest przygotowana na eurofiskalizację.

laptop z drukarka