Pobierz Zdalną Pomoc

System Zarządzania Forte

Korzyści - Budowa - Wymagania sprzetowe

Moduły systemu

Analizy Finansowe - Budżetowanie - Deklaracje Krajowe - e-Deklaracje - Finanse i Księgowość - Handel - Help Desk IT - Intranet - Kadry i Płace - Kasa - Kontroling - Majątek Trwały - Nieobecności - Obieg Dokumentów - Planowanie Płynności Finansowej - Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów - Struktura Organizacji - Środki Trwałe - Telefonia - Windykacja - Zaliczki Pracownicze - Zamówienia Wewnętrzne

Zarządzaj skutecznie swoim biznesem

System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem, umożliwiające osiąganie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych.

Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Przyczynia się do wzrostu efektywności oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej, pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności.

Korzyści biznesowe korzystania z Systemu Zarządzania Forte

Forte wspiera wszystkie kluczowe procesy biznesowe, jakie realizowane są w średniej i większej firmie. Pozwala szybko i elastyczne reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz dostosować do nich strukturę firmy. Umożliwia kontrolę i zarządzanie strategicznymi dla przedsiębiorstwa obszarami: finansowym, informacją zarządczą, sprzedażą, zasobami firmy. Kadra zarządzająca otrzymuje potrzebne informacje i precyzyjny wgląd w działalność firmy, dzięki czemu może poświęcić więcej czasu na planowanie strategiczne i rozwój firmy.

Forte zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa a dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym. Skalowalność umożliwia dodawanie kolejnych modułów systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia dopasowanie Systemu Forte do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz bezpieczny rozwój systemu, wspierający rozwój przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwiązania i jego elementów zapewniają ich wysoką jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo.

Powrót na początek strony

Wybór Systemu Zarządzania Forte gwarantuje

 • Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i skuteczne narzędzia kontroli realizacji założeń budżetowych oraz rentowności projektów
 • Wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji o majątku i przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • Optymalizację kosztów działalności operacyjnej i wzrost wydajności pracy działów firmy: finansowych, personalnych, handlowych, administracji
 • Elastyczne zarządzanie polityką sprzedaży oraz skuteczny nadzór nad zespołem handlowym w oparciu o predefiniowane raporty i zestawienia
 • Kompleksową informację i skuteczną kontrolę rozliczeń z kontrahentami
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji także na rynkach zagranicznych
 • Narzędzia realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi i przejrzystą, bieżącą kontrolę kosztów pracy
 • Budowę dowolnych, dopuszczalnych przez polskie prawo systemów płacowych
 • Rzetelność, wiarygodność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych
 • Bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy
 • Wzrost świadomości celów biznesowych wśród pracowników i efektywne zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa

Budowa Systemu Zarządzania Forte

Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, analizy i zarządzanie informacją, sprzedaż i relacje z klientami, zarządzanie zasobami: majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim.

Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami Klienta, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

Powrót na początek strony

Wymagania sprzętowe - od Wersji 2010

Integralną częścią modułów Systemu FORTE® jest serwer Microsoft SQL Server . Zalecamy rozdzielenie funkcji serwera i stacji roboczej dla modułów FORTE® , dlatego wymagania systemowe dla tej linii zostały podzielone na wymagania dotyczące stacji klienckich oraz wymagania dotyczące serwera.

Wymagania dla stacji klienckich

Programy klienckie pracują w środowiskach:

 • WindowsT XP/Vista

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Moduły Systemu FORTE® są testowane i wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek ( Service Pack).

Ze wzglądu na integrację FORTE® z mechanizmami domeny Windows moduły FORTE® są wspierane wyłącznie na systemach Windows w wersjach przeznaczonych dla firm:

 • Windows XP Professional
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise

Minimalne wymagania sprzętowe dla aplikacji klienckich:

 • Zgodne z wymaganiami używanego systemu operacyjnego oraz technologii
  .NET Frameworkw wersji 2.0
 • Komputer z procesorem powyżej 1 GHz z rodziny Intel Pentium/Celeron, lub AMD Athlon/Sempron lub inny kompatybilny
 • 150 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji programu
 • Minimum 512 MB pamięci RAM, dla Windows Vista minimum 1 GB
 • Napęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD)
 • Minimum karta XGA (1024x768)
 • Mysz

Minimalne wymagania sprzętowe dla aplikacji klienckich zostały podane przy założeniu, że na stacji roboczej pracuje tylko jedna aplikacja FORTE® . Jeśli zasoby stacji roboczej są dzielone pomiędzy wiele aplikacji FORTE lub inne oprogramowanie, wymagania dla tej stacji roboczej są sumą jednostkowych wymagań minimalnych dla pracujących aplikacji.

Dodatkowe oprogramowanie:

 • Wymagana jest instalacja programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego
 • Instalacja Adobe® Acrobat® Reader jest wymagana do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF
 • Programy współpracują z oprogramowaniem Microsoft Office XP, 2003, 2007
 • Aplikacje FORTE® korzystające z komponentów Symfonia.Common, w konfiguracjach opisanych w dokumentacji wdrożeniowej systemu, wymagają konfiguracji usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) na stacji klienckiej. Konfiguracji tej dokonuje program instalacyjny, ale dla stacji chronionych oprogramowaniem "Firewall" konieczne jest zezwolenie na komunikacje procesu MSDTC z serwerem (dla Windows Firewall konfiguracja jest automatyczna).

Wymagania dla serwera

Dla serwera zalecamy serwerowe wersje systemów operacyjnych:

 • WindowsT Server 2003/2008
 • WindowsT Small Business Server 2003/2008

Dla systemów w innej wersji językowej niż polska wymagana jest zmiana ustawień regionalnych na polskie.

Moduły FORTE® są testowane i wspierane na 32-bitowych (x86) i 64-bitowych (x64) systemach Windows z ostatnim dostępnym zestawem poprawek ( Service Pack).

FORTE®wersja 2010 jest testowana i wspierana na pełnych wersjach serwera Microsoft® SQL ServerT:

 • SQL ServerT 2008
  • SQL ServerT 2008 Enterprise Edition
  • SQL ServerT 2008 Standard Edition
  • SQL ServerT 2008 Workgroup Edition
 • SQL ServerT 2005
  • SQL ServerT 2005 Enterprise Edition
  • SQL ServerT 2005 Standard Edition
  • SQL ServerT 2005 Workgroup Edition

UWAGA! Informujemy, że od wersji 2010 Systemu FORTE® przestajemy wspierać wersję SQL 2000.

Niektóre moduły FORTE® mogą wymagać funkcjonalności dostępnych od wersji SQL ServerT Standard Edition, dlatego zalecamy stosowanie minimum tej wersji.

Dla poprawnego działania MS SQL Server zalecamy instalację ostatniego dostępnego zestawu poprawek do serwera w formie skumulowanych pakietów Service Packs.

Aplikacje FORTE® korzystające z komponentów Symfonia.Common, w konfiguracjach opisanych w dokumentacji wdrożeniowej systemu, wymagają konfiguracji usługi Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) również na serwerze. Szczegółowy opis konfiguracji znajduje się w dokumentacji wdrożeniowej systemu.

Dla stacji chronionych oprogramowaniem "Firewall" konieczna jest konfiguracja zapory w taki sposób aby umożliwiała ona:

 • Dostęp ze stacji klienckich do serwera Microsoft® SQL ServerT
 • Dostęp ze stacji klienckich do usługi MSDTC
 • Dla Aplikacje FORTE® korzystających z serwera globalnej konfiguracji wymagany jest dostęp ze stacji klienckich do serwera konfiguracji. (Program instalacyjny globalnej konfiguracji automatycznie konfiguruje Windows Firewall)

Rekomendowane zalecenia sprzętowe co do serwera powinny powstawać na etapie analizy przedwdrożeniowej i zależą od:

 • Wielkości i ilości obsługiwanych baz danych
 • Ilości obsługiwanych użytkowników
 • Oczekiwań klienta co do niezawodności i wydajności systemu

Powrót na początek strony


Analizy finansowe - obszar Analiza i Informacja Zarządcza

Rozwiązanie pozwalające wykonać szeroko rozumianą analizę finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa - od typowych zagadnień rachunkowości finansowej, takich jak Rachunek Zysków i Strat czy Bilans, po analizy zarządcze, w tym m.in., różnego rodzaju raporty przychodowo-kosztowe w dowolnym układzie przedmiotowo-podmiotowym. Moduł ułatwia definiowanie dowolnych wskaźników finansowych i ekonomicznych pomocnych w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie arkuszy rozliczeń kosztów pośrednich niezbędnych do rozliczeń produkcji, czy różnego rodzaju kalkulacji wynikowo-ofertowych. Dodatkowo analizie podlegają również rozrachunki, gdzie można wykonać szereg zestawień, np. wiekowanie czy zestawienia należności, które mogą być pomocne w procesie windykacyjnym. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu w arkusz kalkulacyjny MS Excel można w łatwy, szybki i wygodny sposób wykorzystywać wszystkie jego funkcje. Tworzyć gotowe wzory raportów, modelować dane, budżetować. Dodatkowy mechanizm integracji z systemem Finansowo-Księgowym pozwala na natychmiastowe i automatyczne pobieranie danych, co zwiększa szybkość, bezpieczeństwo oraz eliminuje możliwość popełnienia błędu.

Analizy Finansowe to:

 • szybkie tworzenie wszelkich analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych, jak również dla zewnętrznych instytucji finansowych
 • znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika
 • zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych
 • natychmiastowa informacja, dzięki gotowym zestawieniom i raportom
 • modelowanie danych oraz rozbudowa funkcjonalności, dzięki współpracy z programem MS Excel 

Powrót na początek strony

Budżetowanie - obszar Analiza i Informacja Zarządcza

Pozwala na skuteczne zarządzanie procesem budżetowania w przedsiębiorstwie. Umożliwia odzwierciedlenie struktury budżetowej organizacji. Najmniejsze elementy budżetu przedsiębiorstwa (plany cząstkowe) mogą się łączyć tworząc budżety główne dla całej firmy. Moduł umożliwia budżetowanie podmiotów (ośrodków odpowiedzialności, centrów przychodów, MPK) i przedmiotów (celów). Ułatwia wprowadzenie danych i kontrolę zatwierdzania budżetu na wszystkich etapach tego procesu. Automatycznie zestawia raporty z realizacji i wylicza odchylenia między wynikami planowanymi, a uzyskanymi. Zapewnia kontrolę poufności danych. Współpracuje z modułami Forte Finanse i Księgowość w zakresie informacji o podmiotach i przedmiotach procesu budżetowania oraz rodzajach przychodów i kosztów, Forte Handel w zakresie informacji dotyczących sprzedaży takich jak towary, grupy asortymentowe, kontrahenci czy dokumenty.

Budżetowanie:

 • ułatwia opracowanie spójnego budżetu przedsiębiorstwa
 • zapewnia efektywność procesu budżetowania i realizację strategii przedsiębiorstwa
 • gwarantuje wysoką jakość procesu budżetowania
 • umożliwia elastyczną aktualizację budżetów
 • zwiększa identyfikację kadry kierowniczej z celami operacyjnymi firmy i podnosi ich motywację
 • umożliwia efektywną alokację ograniczonych zasobów przedsiębiorstwa
 • wpływa na podniesienie skuteczności działań operacyjnych poprzez stały monitoring założeń i planów

Powrót na początek strony

Delegacje Krajowe - obszar Finanse

Moduł wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych. Umożliwia przełożonym kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza działom finansowym lub księgowym precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami: finansowo-księgowym, Forte Nieobecności w zakresie akceptacji przez przełożonego wyjazdów służbowych jako nieobecności, Forte Rozliczenia Pracownicze odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowej, Forte Zaliczki Pracownicze w zakresie składania wniosków o zaliczki na poczet kosztów podróży służbowej.

Delegacje Krajowe umożliwia:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych
 • skuteczną kontrolę kosztów wyjazdów
 • podniesienie motywacji i komfortu pracowników, dzięki stałemu dostępowi do informacji o statusie delegacji

Powrót na początek strony

e-Deklaracje - obszar Finanse

e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. Proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane zaraz po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja e-Deklaracje przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

e-Deklaracje to:

 • automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji
 • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji
 • bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji
 • gwarancja prawidłowo składanych deklaracji
 • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności dzięki systemowi szyfrowania danych
 • dostęp on-line do urzędów elektronicznych

Powrót na początek strony

  Finanse i Księgowość - obszar Finanse

Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT. Zaletą systemu jest rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych zarówno w zapisach jak i rozrachunkach oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

Finanse i Księgowość to:

 • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
 • śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
 • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności
 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów poprzez możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji z modułami: Budżetowanie, Kontroling, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe

Powrót na początek strony

 

Handel - obszar Sprzedaż i Zarządzanie Relacjami z Klientem

Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. Na każdym etapie procesu, począwszy od zamówienia obcego do wydania - system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez użytkownika. Sprawne mechanizmy i automatyzacja standardowych czynności pozwalają szybko przejść przez wszystkie etapy związane z obsługą sprzedaży: rejestrację zamówienia, rezerwację, kompletację zamówienia, wydanie towaru, wystawienie faktury, przyjęcie zapłaty, rozliczenie transakcji oraz ewentualnie wygenerowanie zamówienia własnego.

Rozwiązanie jest elastyczne i łatwo adaptowalne do różnych profili działalności przedsiębiorstwa.

Moduł wspiera realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii w obszarze sprzedaży. System cenników i rabatów ułatwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej. Moduł pozwala również realizować proces wytwarzania produktów w oparciu o zlecenie produkcyjne i receptury. Obsługa procesu produkcyjnego jest elastyczna oraz umożliwia zabezpieczenie ciągłości produkcji i kontrolę stanów materiałowych. W obszarze zaopatrzenia zapewnia kompleksową obsługę zakupów, wspomaga planowanie i kontrolę. Wspiera dział zakupów bądź logistyki na poziomie operacyjnym m.in. dzięki automatycznym mechanizmom tworzenia zapotrzebowania własnego na podstawie zamówień obcych. Obsługuje także transakcje w walutach obcych, na rynkach Unii Europejskiej i pozaunijnych. Automatyzuje proces obsługi transakcji wewnątrzunijnych generując dokumenty nabycia i dostawy towarów. Ułatwia obsługę dokumentów eksportowych i importowych, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów nabycia, cła, akcyzy. Dodatkowo pozwala na tworzenie różnych wersji językowych dokumentów. Moduł generuje deklaracje Intrastat oraz wspiera rozliczenia podatku VAT. W obszarze rozrachunków rozwiązanie wyposażone jest w grupę funkcji wspomagających ich obsługę. Zestaw czytelnych raportów pozwala na bieżąco kontrolować poziom zaległości płatniczych z podziałem na dział, pracownika czy kontrahenta. System może również współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki fiskalne czy czytniki danych*. Moduł współpracuje z Forte Finanse i Księgowość w zakresie księgowania dokumentów (zakupu, magazynowych, sprzedaży, rozliczeń kasowych) oraz informacji o stanie rozrachunków.

* Urządzenia fiskalne i czytniki danych nie są częścią oferty Systemu Zarządzania Forte ani oferty handlowej firmy Sage sp. z o.o. i wymagają odrębnego zakupu.

Handel ułatwia:

 • zarządzanie polityką sprzedaży
 • kompleksową obsługę czynności związanych z obrotem towarowym
 • automatyzację procesu sprzedaży i zakupów
 • redukcję pracochłonności poszczególnych operacji
 • optymalizację kosztów zarządzania gospodarką towarową
 • tworzenie niezbędnej dokumentacji obrotu oraz raportów i analiz pomocnych w procesie podejmowania decyzji
 • monitorowanie stanu rozrachunków z kontrahentami
 • obsługę transakcji na rynkach zagranicznych

 Powrót na początek strony

 

Help Desk IT - obszar Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa

Moduły przydatny w każdej firmie posiadającej infrastrukturę IT dostępną dla ogółu lub dużej liczby pracowników. Pozwala na zarządzanie procesem obiegu informacji i zadań z zakresu wewnątrz firmowych usług IT. Umożliwia samodzielną i łatwą rejestrację zgłoszeń przez klienta wewnętrznego. Zgłoszenia trafiają natychmiast bezpośrednio do pracowników świadczących usługi serwisowe IT dla pozostałych działów firmy. Wszystkie zgłoszenia oraz wynikające z nich działania są ewidencjonowane, a do informacji o statusie zgłoszenia ma dostęp na bieżąco zainteresowany Użytkownik.

Help Desk IT:

 • usprawnia pracę przedsiębiorstwa
 • minimalizuje ryzyko dużych awarii w obszarze IT, zgłoszenia problemów i awarii są rozwiązywane na bieżąco
 • usprawnia działalność działów IT (rejestracja, ewidencja i priorytetyzacja zgłoszeń)
 • umożliwia lepsze planowanie i komfort pracy poprzez możliwość osobistej kontroli nad przebiegiem obsługi zgłoszenia przez zgłaszającego problem pracownika

  Powrót na początek strony

 

Intranet - obszar Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki

Moduł pełni funkcję wewnętrznego portalu komunikacyjnego, wspiera zarządzanie wiedzą, informacją i zasobami organizacji. Usprawnia wymianę informacji pomiędzy zarządem i pracownikami firmy, jak również jej przepływ między działami i oddziałami przedsiębiorstwa.

Intranet:

 • niezastąpione źródło informacji o firmie dla pracowników np.: komunikaty od zarządu, informacje o awansach, zarządzeniach, zmianach itp
 • zapewnia stały dostęp do bieżących informacji wewnątrz firmowych takich jak kontakty do każdego z pracowników, zależności służbowe, planowane nieobecności
 • skupia życie informacyjne firmy - ułatwia pracę, motywuje i integruje pracowników
 • ułatwia dostęp do informacji o innych pracownikach i firmie dzięki sprawnej wyszukiwarce

  Powrót na początek strony

 Kadry i Płace - obszar Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki

Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. Elementy procesu realizowane są poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń. System pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej* oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów.

Odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych. Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych - rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych.

Automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków). Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy. Obsługuje także wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy pozaubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego.

W pełni zintegrowany z systemem, włącznie z dekretacją kosztów wynagrodzeń do modułu Forte Finanse i Księgowość oraz z modułami Forte Nieobecności, Forte Karty Pracy.

Kadry i Płace to:

 • efektywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa
 • zoptymalizowane kosztów obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń
 • automatyzacja skomplikowanych procesów np.: ewidencji i rozliczania zasiłków chorobowych oraz urlopów
 • kompleksową obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne):
  • o dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.
  • współpraca z programem Płatnik
  • współpraca z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej
 • zwiększona efektywność działów kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności
 • współpraca z systemami bankowości elektronicznej*

*Funkcjonalność niestandardowa, wymaga dodatkowego zamówienia przez Klienta

Powrót na początek strony

 

Kasa - obszar Finanse

Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, wpływa to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.

Kasa:

 • obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych
 • zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych
 • gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
 • podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników
 • wpływa na poprawę wizerunku firmy - profesjonalizm na stanowisku kasowym

 Powrót na początek strony

 

Kontroling- obszar Analiza i Informacja Zarządcza

Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. Wielowymiarowa analiza danych pozwala na ocenę rentowności prowadzonych działań w dowolnych przekrojach np. wg działu centrów kosztów lub projektów. Rozwiązanie umożliwia monitorowanie realizacji planów finansowych w odniesieniu do wybranej wersji budżetu. Sprzyja decentralizacji zarządzania operacyjnego: dzięki systemowi uprawnień możliwe jest udostępnianie informacji zgodnie z potrzebami różnych szczebli zarządzania, z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią poprzez strony www. Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczych, obejmujący dowolny przedział czasowy odciąża dział kontrolingu od przygotowywania raportów na żądanie. Automatyczne zasilenie danymi z systemu oraz łatwość tworzenia raportów i analiz (nie wymaga ręcznego tworzenia i wypełniania arkuszy Excela) wpływa na podniesienie motywacji i komfortu pracy.

Współpracuje z pozostałymi modułami systemu: Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel, Forte Budżetowanie w zakresie gromadzenia niezbędnych informacji.

Kontroling umożliwia:

 • realizację strategii przedsiębiorstwa zgodnie z założeniami
 • monitoring i sterowanie realizacją celów strategicznych i operacyjnych firmy
 • planowanie i kontrolę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • redukcję kosztów dzięki możliwości wprowadzenia rachunku ośrodków odpowiedzialności
 • wzrost przychodów poprzez optymalne wykorzystanie i alokację zasobów
 • obniżenie ogólnych kosztów poprzez eliminację kosztów niegospodarności
 • wzrost efektywności pracy przedsiębiorstwa poprzez redukcję "wąskich gardeł" i wprowadzenie systemów motywacyjnych
 • podniesienie motywacji menedżerów poprzez decentralizację zarządzania
 • wsparcie pracowników w procesie podejmowania decyzji poprzez zestawy raportów i analiz dostarczonych na każdy poziom struktury organizacyjnej.

 Powrót na początek strony

 

Majątek Trwały - obszar Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa

Moduł wspomaga ewidencję przydzielania majątku trwałego i wyposażenia pracownikom przedsiębiorstwa. Umożliwia przypisanie odpowiedzialności za wyposażenie konkretnej osobie. Każdy pracownik ma stały dostęp do bieżącej informacji o przydzielonych elementach wyposażenia i środkach trwałych oraz każdej zmianie w tym zakresie.

Majątek Trwały:

 • wpływa na zmniejszenie kosztów serwisu środków trwałych i wyposażenia
 • ułatwia obsługę procesu rozliczenia się z przydzielonego wyposażenia i środków trwałych
 • pozwala na zmniejszenia pracochłonności procesu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia użytkowanego przez pracowników
 • podnosi poczucie odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie przedsiębiorstwa

Powrót na początek strony

 Nieobecności - obszar Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki

Moduł obsługuje proces zgłaszania, akceptacji i rejestracji wniosków dotyczących nieobecności. Eliminuje zbędną biurokrację i zapewnia rzetelność rozliczeń dni wolnych. Dostęp do zbiorczych i aktualnych informacji o planach urlopowych podległego zespołu ułatwia menadżerom planowanie i utrzymywanie ciągłości pracy działu. Pracownicy otrzymują wygodne narzędzia pozwalające na kontrolę statusu złożonych wniosków urlopowych oraz liczby wykorzystanych dni wolnych. Aplikacja ułatwia też organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, zapewniając dostęp do informacji o aktualnych i planowanych absencjach pracowników lub ewentualnych zastępstwach. W pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace i jego mechanizmami ewidencji nieobecności oraz naliczania wynagrodzeń

Nieobecności wpływa na:

 • obniżenie kosztów rejestracji, obiegu, akceptacji wniosków nieobecności
 • podniesienie jakości ewidencji nieobecności pracowników
 • precyzyjne planowanie płynności działania przedsiębiorstwa w odniesieniu do zasobów ludzkich (planowanie urlopów, zastępstw, procesów zależnych od obsady konkretnych stanowisk)
 • podnosi komfortu pracy dzięki możliwości planowania nieobecności, monitorowania statusu wniosków, swobody w dostępie do informacji
 • racjonalne planowanie pracy działu / zespołu przez przełożonych

Powrót na początek strony

 

Obieg Dokumentów - obszar Finanse

Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.

Obieg Dokumentów pozwala na:

 • zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
 • skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji
 • łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa
 • podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów
 • bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadrę zarządzającą
 • bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji - "dokument elektroniczny nie ginie"
 • ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania
 • bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji

 Powrót na początek strony

 

Planowanie Płynności Finansowej - obszar Finanse

Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

 • prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
 • ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
 • redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
 • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
 • sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów

 Powrót na początek strony

 

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów - obszar Finanse

Moduł pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów rozliczanych w czasie. Jednorazowo wprowadzony dokument z planem rozliczenia jest księgowany w zdefiniowanych okresach co wpływa na zmniejszenie czasochłonności a w konsekwencji kosztów obsługi rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, remonty generalne. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe wraz z dekretacją księgowań w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zmniejsza ryzyko błędu księgowego, wyznaczając raty i umożliwiając kontrolę operacji. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym na zasadzie księgowania dokumentów rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów:

 • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu kosztów rozliczanych w czasie
 • obniża koszty przez automatyzację procesu wystawiania dokumentów i ewidencji księgowej
 • podnosi bezpieczeństwo operacji, dzięki wbudowanym mechanizmom kontrolnymzwiększa komfort i jakość pracy

  Powrót na początek strony

 

Forte Struktura Organizacji - obszar Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa

Moduł niezbędny do właściwej implementacji i wszystkich pozostałych elementów Systemu Forte z obszaru Zarządzania Zasobami: zarówno Majątkiem Przedsiębiorstwa jak i Kapitałem Ludzkim. Umożliwia odwzorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie struktury organizacyjnej, hierarchii zależności służbowych, według których procesowane są różne zdarzenia biznesowe z udziałem pracowników.

 Powrót na początek strony

 

Środki Trwałe - obszar Finanse

Moduł zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. Automatyzuje odpisy amortyzacyjne (metodą bilansową i podatkową), pozwala wyodrębnić pozycje nie będące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić korekty planów amortyzacyjnych. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego dostarczają cennych informacji zarządczych. W zakresie obcych środków trwałych posiada wyspecjalizowane narzędzia ewidencji oraz rozliczeń kosztów umów związanych z tymi środkami trwałymi. Raty leasingowe są automatycznie dzielone na kapitał i odsetki metodą degresywną lub uproszczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Moduł uwzględnia ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Pozwala na niezależną spłatę rat leasingowych (najmu i dzierżawy) przy jednoczesnym prowadzeniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie tych umów. Usprawnia pracę działu księgowości poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.

Środki Trwałe umożliwia:

 • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, naliczanie amortyzacji jest w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego
 • ograniczenie pracochłonności naliczeń umorzeń środków trwałych
 • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu inwentaryzacji
 • automatyzuje obsługę obcych środków trwałych m.in.: leasing, wynajem, dzierżawa
 • podnosi motywacje i komfort pracy kadry kierowniczej, automatyzując opracowanie planów amortyzacji jako wiedzy o kosztach swoich ośrodków odpowiedzialności

 Powrót na początek strony

 

Telefonia - obszar Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa

Moduł wspomaga obsługę limitów i rozliczeń wykorzystania telefonów służbowych poprzez dystrybucję wśród użytkowników informacji o limitach, dostarczanie bilingu, rozliczenie kosztów telefonów, rejestrację wniosków o akceptację w przypadku przekroczenia limitów oraz procesu ich akceptacji przez przełożonych. Ułatwia rejestrację i kontrolę kosztów pracowniczych związanych z użytkowaniem przez pracownika telefonu stacjonarnego i komórkowego.

Telefonia pozwala na:

 • zarządzanie kosztami rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych poprzez wprowadzenie limitów, rejestrację i rozliczanie bilingów pracowników
 • usprawnienie obsługi limitów pracowniczych dzięki automatycznej dystrybucji informacji i kontroli limitów
 • sprawne generowanie informacji kosztowej w postaci raportów
 • zwiększenie komfortu obsługi pracowników poprzez udostępnienie pracownikowi informacji o limitach i billingach

 Powrót na początek strony

 

Windykacja - obszar Finanse

Moduł służy do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności o profilu handlowym lub usługowym. Wspomaga zarządzanie procesami windykacyjnymi, rejestrację zdarzeń windykacyjnych (rejestruje wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów) rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). Współpracuje ściśle z modułem finansowo-księgowym.

Windykacja umożliwia :

 • uzyskanie kompletnych informacji o rozrachunkach, ich statusie wraz z pełnym obrazem należności i zobowiązań kontrahentów
 • wychwycenie i planowanie działań zapobiegawczych wobec nierzetelnych kontrahentów
 • generowanie dokumentów windykacyjnych w postaci RTF
 • wiekowania rozrachunków z dowolną ilością przedziałów windykacyjnych.
 • monitorowanie zaplanowanych zdarzeń

 Powrót na początek strony

 

Zaliczki Pracownicze - obszar Finanse

Moduł wspomaga kompleksowo proces obsługi zaliczek pracowniczych od momentu złożenia wniosku poprzez akceptację przez przełożonego, wypłacenie zaliczki pracownikowi aż po jej rozliczenie. Wspiera procesy obsługi wyjazdów służbowych, a w połączeniu z rozliczeniami pracowniczymi tworzy praktyczne rozwiązanie do obsługi i kontroli środków pieniężnych wypłacanych pracownikom. Moduł w pełni obsługuje operacje uzyskiwania zaliczek przez pracowników z dowolnych tytułów np.: charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Pracownik ma dostęp do informacji o statusie wniosku na każdym etapie przebiegu procesu. Współpracuje ściśle z modułem Forte Delegacje Krajowe w zakresie obsługi zaliczek na wyjazdy służbowe oraz Forte Rozliczenia Pracownicze w zakresie rozliczania wypłaconych zaliczek.

Zaliczki Pracownicze oznacza:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi zaliczek pracowniczych poprzez
  • eliminację obiegu papierowego
  • wspieranie procesu ewidencji wniosków i akceptacji przełożonych
  • informowanie zainteresowanych użytkowników o przebiegu procesów
 • zwiększenie komfortu pracy i oszczędność czasu pracowników w procesie składania wniosków i rozliczania zaliczek

 Powrót na początek strony

 

Zamówienia Wewnętrzne - obszar Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa

Moduł wspiera proces obiegu zamówień wewnętrznych. Pracownicy korzystający z modułu zgłaszają zapotrzebowanie jako tzw.: klienci wewnętrzni wobec działów świadczących usługi wewnątrz przedsiębiorstwa, najczęściej rolę tę pełnią działy administracji. Zamówienia od pracowników są ewidencjonowane w systemie i kierowane - zgodnie z polityką organizacji do realizacji lub akceptacji i realizacji. Obszary których mogą dotyczyć zamówienia to m.in.: zapotrzebowanie na materiały biurowe, marketingowe (foldery, broszury, gadżety), usługi (czyszczenie klimatyzacji, pranie wykładzin, malowanie itp.) dokumenty (zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach) i można dowolnie dostosować do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Zamówienia Wewnętrzne umożliwia:

 • uproszczenie i usprawnienie obsługi zamówień wewnątrz firmowych
 • ograniczenie kosztów realizacji zamówień wewnętrznych i kontrolę potrzeb zgłaszanych przez pracowników
 • szybki dostęp do informacji o statusie i terminie realizacji zamówienia
 • usprawnienie pracy przełożonych

 Powrót na początek strony