Pobierz Zdalną Pomoc

ACT! - Opis funkcjonalności

Zarządzanie informacją o klientach

 • centralna baza kluczowych informacji o kliencie i partnerach biznesowych
 • szybki dostęp do prezentacji, ofert, kosztorysów i innych dokumentów - również skrótów do dokumentów
 • filtrowanie szczegółów informacji o klientach
 • rozbudowana struktura rekordów, ukazująca w przejrzysty sposób pełny obraz relacji z klientem
 • czytelna segmentacja klientów, 15 poziomów hierarchii
 • zaawansowane wyszukiwanie segmentów, grup i firm
 • mechanizm eliminujący duplikację danych i usuwanie powtarzających się rekordów 

Zarządzanie procesem sprzedaży

 • podgląd szczegółów szans sprzedaży (status działań, etap sprzedaży, kwota)
 • podgląd prawdopodobieństwa zawarcia transakcji
 • błyskawiczne generowanie ofert i kosztorysów
 • dostęp do listy zadań działu handlowego i podgląd szans sprzedaży
 • przydatne formularze z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
 • generowanie i importowanie listy produktów
 • przejrzysta, graficzna lista oczekujących zadań sprzedaży z możliwością wglądu w szczegóły szans sprzedaży
 • zdefiniowane raporty sprzedaży
 • eksport danych do programu Excel®
 • możliwość modyfikacji nazw i typów pól szans sprzedaży oraz przypisania wielu kontaktów dla danej szansy sprzedaży

 Zarządzanie informacją biznesową

 • rozbudowane kryteria wyszukiwania informacji, m.in. na podstawie: słów kluczowych, danych numerycznych
 • 40 standardowych formularzy raportów z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
 • opcje wielokrotnego wyboru i dostosowania list rozwijanych
 • opcja dostosowania paska nawigacji do własnych potrzeb

Zarządzanie czasem i kontrola codziennych zadań

 • planowanie spotkań, rozmów telefonicznych i zadań do wykonania
 • harmonogramy grupowe
 • kontrolowanie terminowego wykonywania zadań
 • wybór ustawień kalendarza i podgląd wszystkich wydarzeń
 • podgląd i filtrowanie notatek
 • alarmy i identyfikacja zdarzeń kolidujących
 • synchronizacja z kalendarzem Outlook

 Zarządzanie komunikacją z klientem

 • monitorowanie pełnej historii kontaktów z klientem i jego firmą
 • wyszukiwanie kontaktów według praw dostępu
 • przydatne szablony korespondencji
 • zaawansowana współpraca z popularnymi programami pocztowymi Outlook®, Outlook Express® lub Lotus Notes®
 • wbudowany edytor tekstu – tabele, obrazy HTML, sprawdzanie pisowni
 • powiązanie wiadomości pocztowej z dokumentem lub mailem, dołączanie do kontaktu lub grupy kontaktów
 • zatwierdzanie i korekta adresów podczas synchronizacji z pocztą

Zarządzanie pracą zespołu

 • zarządzanie działaniami całej grupy, podgląd dostępności członków zespołu
 • podgląd składu zespołów i grup
 • delegowanie zadań dla członków zespołu
 • szybka informacja o aktywności i efektywności członków zespołu
 • zróżnicowane poziomy praw dostępu do danych i ich edytowania dla użytkowników
 • automatyczna synchronizacja, zapisywanie i konserwacja bazy danych
 • pięć poziomów zabezpieczeń danych
 • delegowanie uprawnień użytkowników
 • reguły haseł
 • instalacja w tle