Pobierz Zdalną Pomoc

Programy dla Gastronomii i Hoteli

System Gastro - Nowoczesne zarządzanie lokalem gastronomicznym
Programy Gastro firmy Softech stanowią kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia sprzedaży, rozliczenia oraz kontroli utargów, magazynów i kalkulacji w gastronomii. Z programów Gastro korzysta w Polsce prawie 6000 punktów gastronomicznych.
softech

Sprzedaż i zarządzanie

System gastronomiczny Gastro składa się z dwóch programów.  

 • Gastro POS jest samodzielnym programem sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej na ekranach dotykowych. Program powstał w celu wyeliminowania ograniczeń funkcjonalnych, jakie stwarzało posługiwanie się na stanowisku kelnerskim/barmańskim kasą fiskalną. 
 • Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. 

Oprogramowanie gastronomiczne Gastro spełnia wymagania różnego typu lokali gastronomicznych – od punktów samoobsługowych, po restauracje z pełną obsługą kelnerską.  

Dowiedź się więcej o naszych programach:


Program Gastro POS. System sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej na ekranach dotykowych

Program Gastro POS stanowi samodzielny program sprzedaży kelnerskiej i barmańskiej na ekranach dotykowych. Powstał w celu wyeliminowania ograniczeń funkcjonalnych, jakie stwarzało posługiwanie się na stanowisku kelnerskim/barmańskim kasą fiskalną.

Obsługa programu GASTRO POS przypomina pracę na zwykłej kasie z tą różnicą, że klawisze są wyświetlane na ekranie a wybór potraw jest prosty i intuicyjny, przy tym nieporównywalnie szybszy. Identyfikacja kelnera następuje wg kodu lub z użyciem karty magnetycznej. System przewyższa ergonomią oraz swoimi możliwościami każdą kasę gastronomiczną.

Połączenie Gastro POSa z programem Gastro SZEF tworzy zintegrowany system rozliczenia gastronomii - od dostaw po sprzedaż i wydanie potraw.

Funkcje programu Gastro POS 

Obsługa poprzez ekran dotykowy 

 • identyfikacja kelnera kodem lub kartą magnetyczną,
 • rejestracja czasu pracy personelu,
 • możliwość wprowadzenia systemu kasjersko-kelnerskiego (kasjer bonuje za kelnera - z pełną kontrolą rozliczeń),
 • zakładanie nowych rachunków na stoły, osoby lub grupy, zmiana obsługi stołu, łączenie lub rozdzielanie rachunków, otwieranie rachunków na wynos z dostawą lub bez
 • stały podgląd rachunku,
 • całość menu na klawiszach bezpośredniego dostępu,
 • graficzna reprezentacja lokalu - możliwość prowadzenia sprzedaży wprost z grafika,
 • możliwość bonowania za pomocą kodu PLU oraz czytnika kodów kreskowych (w sklepie hotelowym),

Współpraca z drukarka kuchenną

 • wydruk zamówień na drukarkach zamówień w kuchni i barze np.: POSIFLEX AURA PP7000/PP5600, CITIZEN iDP3420 / 3421 / 3423, EPSON TM-U210, TM T88, STAR SP300, POSNET

Elastyczne kształtowanie cen

 • 4 poziomy cen oraz funkcja happy hours (automatyczne przestawianie poziomu cen o zaprogramowanej godzinie),
 • możliwość zaprogramowania cen zależnych od dnia i czasu bonowania (tzw. ceny bowlingowe),
 • możliwość korekt rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia (z możliwością ustalania uprawnień do wykonania korekt),
 • możliwość ustalenia czasu wydania potraw w kuchni i bufecie,
 • rabaty, obsługa kart magnetycznych stałego klienta (karty rabatowe);
 • narzuty, serwisy hotelowe,

Łatwe wprowadzanie modyfikacji

 • modyfikacja potraw - zastąpienie jednego składnika potrawy innym np. frytki zamiast ziemniaków,
 • możliwość zdefiniowania grupy dodatków do danej potrawy,
 • dodatkowe informacje - wydruk informacji dla kuchni np. bez soli, przysmażone, itd.,

Współpraca z systemami hotelowymi i specjalistycznymi urządzeniami

 • współpraca z systemami hotelowymi CHART, FIDELIO, SIHOT i inne,
 • współpraca z automatycznymi dozownikami piwa, napoi i alkoholi firm HARTEK, DRINKOMAT, EUREKA BarCent 305
 • współpraca z wagami,
 • współpraca z bonownikami kelnerskimi (palmtop),
 • współpraca z systemami kamer Novus i Geovision - do obrazu z kamery POS dokłada informacje o aktualnie wykonywanych operacjach na kasie oraz datę i godzinę,

Obsługa dowolnych form płatności

 • różne formy płatności - gotówka, karty kredytowe, czeki,
 • możliwość przerzucenia rachunku do recepcji hotelowej,
 • płatność kartą magnetyczną - wewnętrzna sprzedaż bezgotówkowa polegająca na wykupieniu przez klienta na wstępie do dużego rozległego lokalu magnetycznej karty depozytowej z określonym limitem,
 • wydruk rachunków blankietowych na specjalizowanych drukarkach rachunków: CITIZEN CBM-820, EPSON TM-U295 lub typowych drukarkach atramentowych i laserowych,
 • zakończenie rachunkiem wstępnym (do zaakceptowania przez klienta w eleganckich lokalach), paragonem fiskalnym, fakturą,

Pizzerie i lokale fast food

 • zamawianie pizzy dzielonej na różne rodzaje,
 • tryb szybkiej sprzedaży dla lokali typu fastfood.

Obniżenie kosztów szkoleń

Możliwość zdefiniowania w systemie kelnera jako ucznia - pozwala to na szkolenie personelu (symulacja sprzedaży bez wpisów do prawdziwej bazy danych).

Współpraca z drukarkami fiskalnymi

Oprogramowanie Gastro współpracuje z większością urządzeń fisklanych dostepnych na naszym rynku. Obsługujemy urządzenia: WIKING - NOVITUS, POSNET, ELZAB, EMAR-DUO, INNOVA, VENTO, TORELL

Gastro umożliwia wydruk na jednej drukarce fiskalnej z kilku komuterów POS poprzez spooler DFSERWIS.

Współpraca z terminalami płatniczymi 

Oprogramowanie Gastro współpracuje z terminalami płatniczymi typu:TRANZ, CELTO, MPAY, 9000i

Liczne raporty

System Gastro posiada bardzo bogaty moduł raportujący. System umożliwia wykonywanie wielu raportów z aktualnej zmiany, jak i ze zmian archiwalnych, między innymi:

 • rejestr VAT
 • raport kasowy
 • raport kelnerski
 • raport utargów
 • raport o udzielonych rabatach
 • raport wykonanych storn
 • raport sprzedaży wg PLU
 • raport sprzedaży wg grup towarowych
 • raport sprzedaży na karty rabatowe.

Moduły i interfejsy do programu Gastro POS

Program Gastro POS posiada wiele specjalistycznych rozszerzeń usprawniających pracę lokalu gastronomicznego oraz umożliwiając połączenie z wieloma urządzeniami:

 • obsługa automatycznych dozowników,
 • współpraca z dowolnym programem hotelowym,
 • interfejs do wagi,
 • interfejs "druga firma",
 • interfejs do terminali kart płatniczych,
 • moduł dostaw na telefon ("deliwerka"),
 • podgląd sali przez kierownika + serwer bonowników,
 • system audiowizualny do realizacji zamówień w kuchni.

 Program Gastro SZEF. Gospodarka magazynowa oparta na recepturach

Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Kontrola zużycia surowców Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie surowcowe.

Dane programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych.

Gastro SZEF i Gastro POS - kompleksowe rozwiązanie dla gastronomii

Ogromną zaletą programu jest możliwość współpracy z kasami rejestrującymi lub stanowiskami kelnerskimi POS wyposażonymi w monitory dotykowe, na których rejestrowana jest sprzedaż. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczenia gastronomii od dostaw surowców, obrotu wewnątrz firmy jak i kontroli rozchodów surowców z tytułu sprzedaży potraw.

Współpraca z kasami fiskalnymi

Komunikacja z kasami jest dwukierunkowa. Z jednej strony program wysyła do kas informacje o artykułach (nazwy, ceny itp.), grupach towarowych, kelnerach, rozkładzie klawiatury; z drugiej strony pobiera z kas informacje o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym całej kasy oraz poszczególnych kelnerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy po wstępnym zaprogramowaniu przez serwis, nie wymagają od obsługi żadnej umiejętności programowania, gdyż całość wymiany danych prowadzona jest przez program Gastro.

Dokładne analizy i raporty 

Zastosowanie nowoczesnej technologii OLAP pozwala na tworzenie własnych analiz w dowolnym przekroju. Analizy mogą wspierać bieżącą pracę kierownictwa np. odpowiedzą na pytanie jak funkcjonuje nowa promocja, jak i pomagać w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym przez ułatwienie w wyszukiwaniu nowych trendów rynkowych i dokładniejszy wgląd w rezultaty wcześniej podejmowanych działań.

Funkcje programu Gastro SZEF

Rozliczanie magazynów i zużycia surowców w lokalu gastronomicznym

 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
 • obsługa firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych (Gastro w sieci lokali gastronomicznych),
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur.

Kontrola kosztów - Food Cost

 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem;
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej;

Rozliczanie produkcji gastronomicznej

 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów;
 • posiada raporty produkcji dziennej;
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw.

Zaawansowana obsługa zamówień

 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce;
 • posiada moduł automatycznych zamówień;

Inwentaryzacje

 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów MM, SN za pomocą inwentaryzatora

Usprawnienie zarządzania lokalem

 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników;

Rozliczenia i rabaty

 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS;

Planowanie imprez

 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
 • prezentuje raporty historii artykułów;

Wystawianie faktur

 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży.

Przejrzyste raporty

 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów; 
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc.
 • szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS)

Obsługa gastronomii zamkniętej

 • umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat (moduł gastronomii zamkniętej);
 • prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej;

Eksport danych do innych systemów

 • umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych;
 • umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART;
 • program umożliwia eksport danych do plików: xls, txt, dbf, xml.

Współpraca z kasami fiskalnymi

Ogromną zaletą programu jest możliwość podłączenia do komputera kas fiskalnych, na których rejestrują sprzedaż kelnerzy. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczania gastronomii od dostaw surowców do sprzedaży potraw.

Współpraca z systemami księgowymi

Gastro SZEF może eksportować dane do systemów finansowo-księgowych Symfonia


Program dla hoteli CHART. Nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi System hotelowy CHART dzięki swojej niezawodności, uniwersalności i modułowości, znajduje szerokie zastosowanie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach. System z powodzeniem może być stosowany zarówno w małych, jak i dużych obiektach. Pomimo że program zawiera bogaty pakiet funkcji charakteryzuje się łatwością obsługi. Nie sprawia żadnych problemów osobie zaznajomionej z podstawowymi zasadami pracy w środowisku Microsoft Windows.  

chart

Wygodna obsługa

Przy wdrażaniu oprogramowania nie są wymagane długie, czasochłonne i kosztowne szkolenia. Współpraca pomiędzy użytkownikiem i programem realizowana jest za pośrednictwem kolorowych ikon, czytelnych przycisków oraz logicznie powiązanych okien. Liczne grono użytkowników systemu CHART przekonało się, że jest to najbardziej przyjazne oprogramowanie hotelowe na rynku.

Narzędzie dla pracowników i kadry zarządzającej

System może pracować w lokalnej sieci komputerowej i być użytkowany jednocześnie przez wielu operatorów: recepcjonistów, kadrę managerską, księgowość, dział marketingu.

Automatyka hotelowa

Program hotelowy CHART współpracuje z szeroką gamą urządzeń i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, automatyzując i upraszczając codziennie wykonywane zadań. Komunikacja obejmuje między innymi centrale telefoniczne oraz systemy taryfikacyjne, drukarki fiskalne, systemy zamków hotelowych, systemy księgowe i płatnicze.

Rezerwacje internetowe

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów przygotowany został moduł rezerwacji internetowych, a dla klientów zainteresowanych współpracą na platformie B2B – system Chartnet. System jest na bieżąco rozbudowywany i uaktualniany, zgodnie z oczekiwaniami i życzeniami naszych klientów oraz ze zmieniającym i się przepisami.

 


Cennik

 

Gastro POS
 W zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży
 Cena netto
 (od stanowiska)
 Dla 1 punktu sprzedaży
 1690,00 zł
 Dla 2 - 3 punktów sprzedaży
 1600,00 zł
 Powyżej 3 punktów sprzedaży  1500,00 zł

Gastro Szef
 W zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży
 Cena netto
 Dla 1 punktu sprzedaży
 1690,00 zł
 Dla 2 - 3 punktów sprzedaży
 2790,00 zł
 Powyżej 3 punktów sprzedaży  3990,00 zł
 Gastronomia zamknięta
 2790,00 zł

CHART
 W zależności od liczby pokoi
 Cena netto
 Do 30 pokoi
 1690,00 zł
 Od 31 - 75 pokoi
 3290,00 zł
 Powyżej 75 pokoi
 4990,00 zł

DFSerwis - spooler drukarek fiskalnych
W zależności od liczby posiadanych stanowisk
 Cena netto
 (od stanowiska)
 Dla 3 punktów sprzedaży
 250,00 zł
 Dla 3 - 6 punktów sprzedaży
 225,00 zł
 Powyżej 6 punktów sprzedaży  200,00 zł

 POS SZEF CHART CENNIK