Pobierz Zdalną Pomoc

Odnawianie certyfikatów

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego)

Odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) przedłuża okres jego ważności o kolejny 1 rok lub 2 lata.

UWAGA: Zaleca się by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

 c_o

* - dotyczy certyfikatów kwalifikowanych wydanych zarówno przez CERTUM PCC, jak również przez inne, dowolne europejskie lub globalne centra certyfikacji. Usługa dostępna także w formie Karty Aktywacyjnej.

 Jeśli Twój podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) utracił ważność i nie możesz się nim już posługiwać należy dokonać zakupu nowego podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego).

Kolejny certyfikat kwalifikowany

Kolejny certyfikat kwalifikowany do Zestawu CERTUM można nabyć przy wykorzystaniu Karty Aktywacyjnej. Oferta adresowana jest do właścicieli kart cryptoCertum z 16-cyfrowym numerem identyfikacyjnym, którzy:

  • zamierzają nabyć kolejny certyfikat kwalifikowany,
  • z różnych przyczyn zamierzają wymienić posiadany certyfikat na nowy,
  • nie dokonali odnowienia certyfikatu przed upływem jego ważności lub usunęli go ze swojej karty cryptoCertum.

Właścicieli kart kryptograficznych, oznaczonych 8-cyfrowym numerem identyfikacyjnym, którzy chcą uzyskać kolejny certyfikat kwalifikowany, prosimy o skorzystanie z usługi Wymiany karty kryptograficznej.

 c_kolejnego

* - usługa dostępna dla właściciela karty kryptograficznej cryptoCertum z numerem 16-cyfrowym

Wymiana karty kryptograficznej

Wymiana karty kryptograficznej umożliwia otrzymanie nowej karty cryptoCertum wraz z możliwością uzyskania nowego certyfikatu kwalifikowanego. Przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników Zestawów CERTUM, którzy:

  • utracili posiadaną kartę kryptograficzną w wyniku jej mechanicznego uszkodzenia lub kradzieży,
  • zablokowali posiadaną kartę kryptograficzną (poprzez trzykrotne błędne podanie kodu PUK) lub usunęli z niej wszystkie wolne pary kluczy kryptograficznych,
  • posiadają kartę kryptograficzną z numerem 8-cyfrowym i chcą uzyskać kolejny lub nowy certyfikat kwalifikowany,
  • posiadają kartę kryptograficzną z numerem 8-cyfrowym i nie zdążyli zrealizować odnowienia w trakcie okresu ważności posiadanego certyfikatu kwalifikowanego.

 c_wym

* - usługa dla klientów CERTUM PCC, którzy dokonali zakupu Zestawów CERTUM