Pobierz Zdalną Pomoc

WF-KaPeR WIN Zmiany w wersji 8.00.4 (25.03.2015)

wt., 31-03-2015
Zmiany w wersji 8.00.4 (25.03.2015)
  • Deklaracje
  • PIT-11 wzór 22 (dotyczy dochodów uzyskanych w 2015) - dodano w wersji klasycznej i elektronicznej;
  • IFT-1/IFT-R (nowość) - dodano w wersji klasycznej i elektronicznej;
  • Umowy zlecenia dodano możliwość przypisywania do umów cywilnoprawnych opodatkowanych ryczałtowo wyróżników umożliwiających automatyczne wypełnienie deklaracji IFT-1/IFT-R;
  • Metoda kasowa małego podatnika - w programie przywrócono możliwość częściowych odliczeń naliczonego podatku VAT proporcjonalnie do rozliczenia rozrachunku. Aby zapobiec zmianom w rejestrach VAT, w rozliczonych okresach (naliczone deklaracje VAT-7), w programie dodano nowy parametr, określający dzień, do którego program ma odliczać podatek VAT od faktur zakupu po dokonaniu całkowitej zapłaty tj. tak jak do tej pory. Faktury, które zostaną zaksięgowane po tej dacie będą rozliczane częściowo, proporcjonalnie do dokonanych zapłat.
  • Domyślnie parametr "Wykazywanie podatku naliczonego w metodzie kasowej MP po zapłaceniu całości należności stosuj do dnia" ustawiony jest na dzień 31.12.2014. Co oznacza, że po ponownym naliczeniu deklaracji naliczonych za okresy do IV kwartału 2014 roku, nie ulegną zmianie, natomiast deklaracje naliczone od I kwartału 2015 roku naliczane będą zgodnie z opisem powyżej.
  • Autonumeracja rejestrów VAT - dodano możliwość wyłączania automatycznej numeracji poszczególnych, wskazanych przez użytkownika rejestrów VAT.
  • Weryfikacja numeru VAT kontrahenta UE - dodano wydruk odpowiedzi systemu VIES z informacją o dacie weryfikacji;
  • e-Poczta - w programie dodano moduł e-Poczty, który umożliwia wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem własnego klienta pocztowego programu. Wiadomości zapisywane są w bazie danych programu, w kontekście wybranej firmy, w związku z tym każdy uprawniony operator ma możliwość zapoznania się z korespondencją firmy i na przykład kontynuowanie rozpoczętych wątków przez innego operatora.
  • Powiadomienia - do modułu powiadomień udziałowców dodana została możliwość wysyłania powiadomień za pośrednictwem modułu e-Poczta..