Pobierz Zdalną Pomoc

WF-GANG WIN Zmiany w wersji 8.00.4 wydanie 2 (25.03.2015)

wt., 31-03-2015
Zmiany w wersji 8.00.4 (wydanie 2) (25.03.2015)
  • ZMIANY TECHNICZNE
  • Zmieniono moduł e-Dokumenty obsługujący deklaracje PIT w wersji elektronicznej na wersję 8.0.6.2. Wprowadzono w niej wydruk UPO w wersji 6 łącznie z poprawkami pól „Skrót złożonego dokumentu”, „Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system” oraz pola „Data i czas wystawienia dokumentu”. Dodano interpretacje deklaracji PIT-8C oraz PIT-11 w wersji 22.
  • Rozwiązano problem z zamykaniem się programu po utworzeniu nowego szablonu wydruku w kreatorze wydruków.
  • Usunięto przyczynę pojawiania się komunikatu „Raport pusty” podczas tworzenia graficznej deklaracji PIT wraz z zaznaczoną opcją „Utwórz deklarację elektroniczną”.